El. Parduotuvės taisyklės

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS WWW.STERNTALER.LT

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Taisyklės reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teisinius santykius interneto parduotuvėje (toliau – El. Parduotuvė): pirkimo-pardavimo sutarties dėl El. Parduotuvėje parduodamų prekių (toliau – Sutartis) sudarymo procedūrą; El. Parduotuvėje parduodamų prekių (toliau – Prekės) apmokėjimo, pristatymo tvarką; Prekių gražinimo, keitimo tvarką ir jų garantines sąlygas; asmens duomenų tvarkymo principus (taisykles); kitas šalių teises ir pareigas (toliau – Taisyklės).

1.2. Taisyklės nuo jų susipažinimo ir patvirtinimo momento tampa privalomos visiems El. Parduotuvės lankytojams (Pirkėjams).

1.3. Pirkėjais gali būti visi veiksnūs asmenys, dalinai veiksnūs asmenys, galintys savo vardu (per atstovą) sudaryti Sutartį. Lankytojas, susipažinęs ir patvirtinęs Taisykles, patvirtina savo veiksnumą (tinkamą atstovavimą) sudaryti Sutartį.

1.4. Sutartys sudaromos ir vykdomos tik LR teritorijoje. El. Parduotuvė veikia visą parą, nuo 00.00 val. iki 24.00 val. Konsultacijos El. Parduotuvėje nurodytais telefono numeriais teikiamos I-V 9-17val.

II. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

2.1. Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti užsakyme nurodytą Prekių kainą.

2.2. Sutartis laikoma sudaryta Pirkėjui iš El. Parduotuvėje Pardavėjo pateikto Prekių katalogo suformavus pasirinktų Prekių krepšelį, teisingai užpildžius ir patvirtinus užsakymą (Taisykles). Taisyklėse nustatytais atvejais, Prekių kainos apmokėjimas gali būti laikomas būtina sąlyga sudarytos Sutarties vykdymui.

III. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Prekių pagrindinės savybės ir kainos El. Parduotuvėje pateikiamos Prekių aprašymuose.

3.2. Prekių kainų ir El. Parduotuvėje vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis yra tikralaikis, t.y. kainos ir akcijų sąlygos galioja jų pateikimo metu, jei nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas.

3.3. Pirkėjas nepatiria jokių papildomų išlaidų dėl Sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, išskyrus Prekių pristatymo išlaidas (kai nėra pasirenkamas Pardavėjo rekomenduojamas nemokamas Prekių perdavimo-priėmimo būdas) ar mokėjimo įstaigos taikomus įkainius už pinigų pavedimą.

3.4. Už Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos oficialia valiuta – eurais.

Už Prekes El. Parduotuvėje atsiskaitoma šiais būdais:

3.5. El. Parduotuvėje integruota elektroninė bankininkystė (Paysera). Sudarius Sutartį ir pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, pasirenkama viena iš el. bankininkystės sistemų, prie kurios prisijungus sugeneruojamas mokėjimas. Pirkėjas mokėjimą atlieka nedelsiant. Atsiskaitymui taikomi pasirinktos mokėjimo įstaigos įkainiai. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po apmokėjimo gavimo.

3.6. Banko pavedimu. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, Pirkėjo el. paštu išsiunčiama išankstinė sąskaita už Prekes, kuri apmokama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po jos gavimo. Mokėjimo paskirties lauke nurodomas patvirtinto užsakymo numeris ir kiti mokėjimo pavedimui įvykdyti būtini duomenys. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po apmokėjimo gavimo. Laiku neapmokėjus išankstinės sąskaitos, Sutartis gali būti anuliuojama.

3.7. Sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar kartu su kitais Prekes lydinčiais dokumentais Prekių perdavimo-priėmimo metu.

IV. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Prekių perdavimas - priėmimas organizuojamas šiais būdais:

- Prekes Pirkėjo nurodytu adresu pristato Pardavėjo atstovas;

- Prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu esančiame LP EXPRESS 24 terminale;

- Užsakytos Prekės išduodamos STERNTALER parduotuvėse:

 • Vilniuje: PC „AKROPOLIS“, Ozo g. 25, Parduotuvė „Sterntaler“, Rygos alėja 165
  I -Vl 10.00 - 22.00
 • Vilniuje: PC „OGMIOS MIESTAS”, Verkių g. 29, parduotuvė „Sterntaler“
  I - VI 10.00 - 20.00
  VII 10:00 - 18:00  
 • Kaune: PC „AKROPOLIS“, Karaliaus Mindaugo 49, IIIa. Karmelitų al. 41, parduotuvė „Sterntaler“
  I - VII 10.00 - 21.00
 • Kaune: PPC „MOLAS“, parduotuvė „Sterntaler“, K. Baršausko g. 66A
  I - VI 10.00 - 21.00
 • Klaipėdoje: PC „AKROPOLIS", Taikos pr. 61, parduotuvė „Sterntaler“, Rusų al. 195
  I - VI 10,00 - 21.00

 4.2. Jeigu Prekių perdavimo-priėmimo terminas individuliai nėra nurodomas patvirtintame užsakyme, Prekės pristatomos ar paruošiamos atsiėmimui Pardavėjo parduotuvėje per 1-7 darbo dienas. Terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po apmokėjimo už Prekes gavimo dienos arba kitą darbo dieną nuo Sutarties sudarymo dienos (pasirinkus atsiskaitymą grynaisiais pinigais).

4.3. Pirkėjui pasirinkus Prekių atsiėmimą Pardavėjo parduotuvėje ir atsiskaičius už prekes el. parduotuvėje, Prekes atsiimti galima darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, jei užsakytos Prekės yra konkrečioje Pirkėjo pasirinktoje parduotuvėje.

4.4. Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymą per Pardavėjo atstovą, Prekių pristatymo laikas su Pirkėju suderinamas iš anksto. Apie paruoštas atsiėmimui Prekes Pardavėjo parduotuvėje ar LP EXPRESS 24 terminale Pirkėjas informuojamas telefonu ar el. paštu. Prekės Pardavėjo parduotuvėje atsiimamos per 2 darbo dienas nuo Pirkėjo informavimo dienos, LP EXPRESS 24 terminale – per terminalo taisyklėse nustatytus terminus.

4.5. Prekių atsiėmimas Pardavėjo parduotuvėje yra nemokamas, todėl Pardavėjas rekomenduoja būtent šį Prekių atsiėmimo būdą. Prekių pristatymo per Pardavėjo atstovus ir Prekių pristatymo LP EXPRESS 24 terminaluose įkainiai ir apmokėjimo tvarka nurodomi El. Parduotuvėje, Pirkėjui formuojant užsakymą ar Pardavėjui pristatymo paslaugas teikiančių atstovų interneto svetainėse.

4.6. Prekės pristatomos ar išduodamos tik Pirkėjui ar užsakyme nurodytam gavėjui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar nuolatinį leidimą gyventi LR teritorijoje).

4.7. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamumo, jei Prekės pristatomos užsakyme nurodytu adresu, suderintu laiku ir/ar Pirkėjo nurodytam gavėjui. Pirkėjui užsakyme nurodžius klaidingą Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) informaciją, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtas Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) išlaidas.

4.8. Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas tik sudaro galimybę Pirkėjui pasinaudoti savo atstovų, teikiančių profesionalias kurjerio (pašto), LP EXPRESS 24 terminalo paslaugas, paslaugomis, tačiau neprisiima atsakomybės už netinkamą tokių paslaugų suteikimą, t.y. neatsako už pristatymo terminų praleidimą.

4.9. Prekių pristatymo terminas nebus laikomas pažeistu, jei po Sutarties sudarymo paaiškėtų, kad Pardavėjas neturi Pirkėjo užsakytų Prekių, tačiau apie tai iš anksto praneštų Pirkėjui ir susitartų dėl kito tinkamo Prekių pristatymo termino. Tais atvejais, jei po Sutarties sudarymo paaiškėtų, kad Pardavėjas nebegali įvykdyti užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį, grąžindamas Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.

Prekių kiekis, kokybė, komplektiškumas tikrinami Prekių perdavimo-priėmimo metu. Pardavėjui pateikus nekokybiškas, nekompleksiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias Prekes, Pirkėjas turi teisę atsisakyti jas priimti.

4.10. Prekių perdavimo-priėmimo metu Pirkėjui pateikiama sąskaita faktūra ir kiti Prekes lydintys dokumentai. Sąskaitos faktūros, Pardavėjo atstovo Pirkėjui pateiktų Prekes lydinčių dokumentų pasirašymas ar LP EXPRESS 24 terminalo atidarymas prilyginamas Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymui.

4.11. Prekių perdavimo-priėmimo metu pastebėjus Prekių nekomplektiškumo, kokybės trūkumų, transportavimo pažeidimų ar kitų Prekių užsakymo atitikties trūkumų, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tokius trūkumus pažymėti Prekes lydinčiuose dokumentuose arba nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dieną raštu pranešti Pardavėjui.

4.12. Prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjus aukščiau nurodytų Prekių ar Sutarties vykdymo trūkumų, vėliau Pirkėjo pretenzijos nepriimamos, jei tokie trūkumai galėjo būti nustatyti Prekių perdavimo-priėmimo metu.

V. SUTARTIES ATSISAKYMAS (PREKIŲ GRĄŽINIMAS)

5.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę per 14 dienų nuo Prekių perdavimo-priėmimo dienos atsisakyti Sutarties (grąžinti Prekes), el. paštu grazinimai@sterntaler.lt pateikdamas Sutarties atsisakymo formą (rasite čia), grąžindamas nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes ir pateikdamas Prekių pirkimą patvirtinančius Pardavėjo išduotus dokumentus.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo dienos privalo grąžinti Prekes Pardavėjui. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui ir Pardavėjo nėra kompensuojamos.

5.3. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus tokiu būdu, kokiu Pirkėjas sumokėjo už Prekes. Prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nekompensuojamos ir negrąžinamos, jei Pirkėjas buvo pasirinkęs ne Pardavėjo rekomenduojamą Prekių pristatymo būdą.

5.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti pinigų už Prekes grąžinimą tol, kol Pirkėjas Pardavėjui nepristato grąžinamų Prekių.

5.5. Pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti Sutarties (grąžinti Prekes) tik tuo atveju, jeigu Prekės nebuvo naudotos, nėra sugadintos, neturi dėvėjimo ar nusidėvėjimo požymių, Prekių išvaizda nėra pasikeitusi (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

5.6. Grąžinamos Prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, Prekių originali pakuotė privalo būti nesugadinta (išskyrus tiek, kiek buvo būtina Prekę apžiūrėti), švari, geros prekinės išvaizdos. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikytini grąžinamai nekokybiškai Prekei (išskyrus Prekės sugadinimą).

5.7. Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo (vartotojo) grąžinamų Prekių ir negrąžinti pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytų Prekių grąžinimo sąlygų (reikalavimų). Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sutarties ir tais atvejais, kai dėl supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo, yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

5.8. Prekės keičiamos aukščiau nurodytu būdu ir sąlygomis, t.y. Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atsisakius Sutarties dėl konkrečių Prekių (grąžinus Prekes) ir Taisyklėse nustatyta tvarka sudarius Sutartį dėl naujų Prekių.

VI. PREKIŲ GARANTIJA IR NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Jei Prekių aprašymuose nėra nurodytas Pardavėjo/Prekių gamintojo suteiktas garantijos terminas, Prekėms taikomi įstatyminiai garantiniai terminai – 24 mėn. Pardavėjo/Prekių gamintojo suteikta Prekių garantija (sąlygos), Prekių naudojimo sąlygos nurodomos (detalizuojamos) Pirkėjui išduotose Prekių gamintojo garantiniuose dokumentuose ir/ar Prekių etiketėse.

6.2. Pardavėjas garantinio termino metu el. paštu grazinimai@sterntaler.lt gavęs Pirkėjo rašytinį prašymą dėl nekokybiškų Prekių grąžinimo (privalo būti pridedami Prekių įsigijimo dokumentai, nuotraukos įrodančios Prekių nekokybiškumą/trūkumus) ir įsitikinęs Prekių nekokybiškumu, įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas nekokybiškas Prekes ir, Pirkėjo pasirinkimu, pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės Prekėmis, grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus ar esant gamintojo garantijai, pašalinti Prekių trūkumus (Pirkėjo pasirinkimu).

6.3. Esant pagrįstam Pirkėjo prašymui, šalys susitaria dėl grąžinamų nekokybiškų Prekių pristatymo būdo ir vienos iš aukščiau, 6.2 punkte, nurodytų Pirkėjo pasirinkimo teisių įgyvendinimo. Prekės Pirkėjo sąskaita gali būti grąžinamos Taisyklėse nurodytose Pardavėjo parduotuvėse ar Pardavėjo savo sąskaita atsiimamos Pirkėjo rašytiniame prašyme nurodytu adresu.

6.4. Pirkėjas negali pasinaudoti Prekių garantija dėl mažareikšmių Prekių trūkumų, o taip pat tais atvejais, jei kartu su Preke nepateikia pirkimo ir garantinių dokumentų (jei tokie buvo išduoti). Prekių garantija negalioja, jei Prekių trūkumai atsiranda pažeidus Prekių naudojimo sąlygas, kitas garantines sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, jei trūkumai atsiranda ne dėl įprastinio Prekių naudojimo (sulaužant, suplėšant Prekes, nesilaikant Prekių priežiūros ar eksploatacijos reikalavimų ir t.t.).

6.7. Prekių, kurioms galioja gamintojo garantiniai įsipareigojimai dėl trūkumų šalinimo, trūkumų šalinimas atliekamas Pardavėjo nurodytuose gamintojų atstovybėse, apie kuriuos Pirkėjas informuojamas Prekių perdavimo Pirkėjui metu ar išankstinio pranešimo apie atsiradusius Prekių trūkumus metu.

VII. VARTOJIMO GINČAI

7.1. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

7.2. Kilusius ginčus dėl internetu įsigytų prekių iš ES įsikūrusio Pardavėjo, galima spręsti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinama adresu  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS WWW.STERNTALER.LT

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės nustato asmens duomenų (AD) apsaugos principus, asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, UAB „Lippa Co“ (Bendrovė) naudojamas asmens duomenų apsaugos priemones (procesus). Asmens duomenų tvarkymo taisyklės periodiškai peržiūrimos ir, jei reikia, atnaujinamos, o taip pat vykdoma nuolatinė taisyklių įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė.

1.2 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės gairėmis, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodine medžiaga (viešosiomis konsultacijomis ir kt.).

1.3 Taisyklėse vartojamų sąvokų turinys atitinka BDAR ar kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose LR galiojančiuose teisės aktuose, nurodytas sąvokas.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

2.1 AD Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis pagrindiniais AD apsaugos principais:

 • AD tvarkomi duomenų subjekto atžvilgiu teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • AD renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • AD turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • AD turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • AD turi būti laikomi tokia forma, kad tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais AD yra tvarkomi;
 • AD turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas AD saugumas;
 • Bendrovė turi sugebėti įrodyti, kad šių principų yra laikomasi.

 

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

AD tvarkymo tikslai ir baigtinis AD sąrašas

3.1 Bendrovė AD tvarko šiais tikslais ir tik tokia apimtimi:

Elektroninės prekybos tiksluel. pašto adresas, gyv. vieta (adresas), pavardė, identifikacinis numeris, telefono numeris, pirkimo informacija (pirkiniai, pirkinių suma, pirkimo data) vardas;

Tiesioginės rinkodaros tiksluel. pašto adresas, gyv. vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas;

Teisinis pagrindas tvarkyti AD

3.2 Bendrovė AD tvarko teisėtai, vadovaudamasi žemiau nurodytu teisiniu pagrindu:

Elektroninės prekybos tikslusiekiama įvykdyti sutartį;

Tiesioginės rinkodaros tiksluduomenų subjekto duoto sutikimo pagrindu;

Duomenų subjekto sutikimas

3.3 Bendrovėje duomenų subjekto sutikimo pagrindu AD tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

3.4 Atsižvelgiant į duomenų valdytojui nustatytą pareigą, galėti įrodyti duomenų subjekto duoto sutikimo faktą, Bendrovė sutikimo iš duomenų subjekto prašo raštu ar elektroninėmis priemonėmis, sutikimo turinį aiškiai atskiriant nuo kitų klausimų, pateikiant suprantama ir lengvai prieinama forma.

3.5 Prieš sutikimo davimą duomenų subjektas informuojamas apie teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3.6 Darbuotojas arba Bendrovės atstovas, aptarnaujantis duomenų subjektą, prieš pateikdamas pasirašyti duomenų subjektui sutikimą privalo:

 • pateikti informaciją, kuri privalomai pateikiama AD rinkimo iš duomenų subjekto metu;
 • trumpai paaiškinti duomenų subjektui, kodėl reikalingas sutikimas ir kokiu tikslu bus tvarkomi jo AD;
 • atsakyti į duomenų subjekto pateiktus klausimus, susijusius su sutikimu.

3.7 Bendrovė sutikimą sunaikina po 1 metų, pasibaigus AD tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkymo (saugojimo) laikotarpiui (5 metai nuo sutikimo gavimo dienos).

AD ištrynimo terminai, saugojimas ir AD sunaikinimas

3.8 Elektroninės prekybos tikslupo elektroniniu būdu sudarytos sutarties įvykdymo.

3.9 Tiesioginės rinkodaros tikslupo 5 metų nuo sutikimo gavimo dienos.

3.10 Bendrovė AD saugo ne ilgiau, nei to reikalauja AD tvarkymo tikslai.

 

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

4.1 Duomenų subjektai turi šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo AD tvarkymą Bendrovėje;
 • teisę susipažinti su Bendrovėje tvarkomais savo AD;
 • teisę reikalauti ištaisyti AD;
 • teisę reikalauti ištrinti AD („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti AD tvarkymą;
 • teisę nesutikti su AD tvarkymu;
 • teisę į AD perkeliamumą.

4.2 Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti 4.1 p. nurodytas teises, privalo paštu, per pasiuntinį ar el. ryšių priemonėmis pateikti rašytinį prašymą (Prašymas). Prašymas pateikiamas šioje internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais.

4.3 Prašyme turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie tai, kokią 4.1 p. nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę.

4.4 Bendrovė turi teisę atsisakyti imtis veiksmų pagal Prašymą, jeigu Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Tokiu atveju Bendrovė privalo raštu nurodyti tokio atsisakymo motyvus.

4.5 Bendrovė Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas prašo atsakymą pateikti kitokia forma.

4.6 Atsakymo duomenų subjektui pateikimo laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų Prašymų skaičių. Tokiu atveju duomenų subjektas per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos informuojamas apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodant termino pratęsimo priežastis.

4.7 Jeigu Bendrovė nesiima veiksmų pagal Prašymą, Bendrovė nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai bei pasinaudoti teisių gynimo priemone.

Teisė žinoti (būti informuotam) apie AD tvarkymą

4.8 Teisė žinoti apie AD tvarkymą įgyvendinama AD rinkimo iš duomenų subjekto metu, pateikiant:

 • Bendrovės (jo atstovo) kontaktinius duomenis;
 • AD tvarkymo tikslus ir teisinį pagrindą;
 • duomenų gavėjus (jeigu yra);
 • informaciją apie AD saugojimo laikotarpį;
 • informaciją apie duomenų subjektų teises (žr. 4.1 p.);
 • apie teisę atšaukti sutikimą (kai AD tvarkomi sutikimo pagrindu);
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • informaciją apie AD pateikimo privalomumą ar apie galimas AD nepateikimo pasekmes.

Teisė susipažinti su Bendrovėje tvarkomais savo AD

4.9 Duomenų subjektas turi teisę iš Bendrovės gauti patvirtinimą apie jo AD tvarkymą, o esant patvirtinimui – turi teisę susipažinti su savo AD ir toliau nurodyta informacija apie:

 • AD tvarkymo tikslus;
 • AD kategorijas;
 • duomenų gavėjus ar jų kategorijas;
 • AD saugojimo laikotarpį (-ius);
 • teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti AD, apriboti AD tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • AD šaltinius, kai AD renkami ne iš duomenų subjekto.

Teisė reikalauti ištaisyti AD

4.10 Duomenų subjektas, nustatęs, kad AD yra netikslūs ar neišsamūs, turi teisę kreiptis su Prašymu ištaisyti tvarkomus netikslius AD ar papildyti neišsamius AD. Esant pagrįstam prašymui, Bendrovė privalo:

 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisyti neišsamius ar netikslius AD;
 • nesant galimybių laiku ištaisyti AD, apriboti neišsamių ar netikslių AD tvarkymo veiksmus;

4.11 Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių AD ištaisymo informuoti:

 • duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius AD;
 • duomenų gavėjus apie duomenų subjekto Prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius AD.

Teisė reikalauti ištrinti AD („teisė būti pamirštam“)

4.12 Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius AD, jeigu:

 • AD nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš juos renkant;
 • atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo buvo grindžiamas AD tvarkymas;
 • duomenų subjektas nesutinka su savo AD tvarkymu pagal BDAR 21 str. 1 d. ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti AD arba nesutinka su AD tvarkymu pagal BDAR 21 str. 2 d.;
 • AD buvo tvarkomi neteisėtai;
 • AD turi būti ištrinti pagal ES teisės aktuose ar LR teisės aktuose nustatytas teisines prievoles.

4.13 Duomenų subjekto Prašyme turi būti nurodytas vienas iš 4.12 p. nurodytų pagrindų.

4.14 Teisė reikalauti ištrinti AD („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinama tik teisės aktuose nustatytais atvejais.

4.15 Nustačius, kad duomenų subjekto Prašymas yra pagrįstas, Bendrovė privalo:

 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrinti AD;
 • nesant galimybių laiku ištrinti AD, apriboti AD tvarkymą veiksmus;

4.16 Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo AD ištrynimo informuoti:

 • duomenų subjektą apie ištrintus AD;
 • duomenų gavėjus apie duomenų subjekto Prašymu ištrintus AD.

Teisė apriboti AD tvarkymą

4.17 Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu apriboti AD tvarkymą, jeigu:

 • duomenų subjektas užginčija AD tikslumą laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti AD tikslumą;
 • AD tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad AD būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų tvarkymą;
 • Bendrovei nebereikia AD jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • duomenų subjektas pateikė Prašymą, kuriame išreiškė nesutikimą su jo AD tvarkymu. Tokiu atveju AD tvarkymas gali būti apribotas laikotarpiui, per kurį patikrinamas tokio Prašymo pagrįstumas;
 • duomenų subjektas pateikia Prašymą ištaisyti ar ištrinti jo tvarkomus AD ir nustatoma, kad Prašymas yra duomenų, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto AD laiku ištaisyti ar ištrinti. Tokiu atveju AD tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto AD bus ištaisyti ar ištrinti.

4.18 Nustačius, kad duomenų subjekto Prašymas yra pagrįstas, Bendrovė privalo:

 • apriboti duomenų subjekto AD tvarkymą;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl AD tvarkymo apribojimo priėmimo informuoti duomenų subjektą apie jo AD tvarkymo apribojimą;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl duomenų subjekto AD tvarkymo apribojimo priėmimo informuoti duomenų gavėjus apie tokį sprendimą.

4.19 Priėmus sprendimą panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto AD, Bendrovė, prieš panaikindama apribojimą, privalo raštu informuoti duomenų subjektą.

Teisė nesutikti su AD tvarkymu

4.20 Kai duomenų subjektas nesutinka su AD tvarkymu siekiant įvykdyti sutartį, duomenų subjektas informuojamas apie tokio nesutikimo pasekmes – negalėjimą su duomenų subjektu sudaryti (vykdyti) sutarties.

4.21 Kai AD tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo AD būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Tokiu atveju, duomenų subjekto AD tiesioginės rinkodaros tikslais nebetvarkomi.

Teisė į AD perkeliamumą

4.22 Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu gauti su juo susijusius AD bei turi teisę prašyti persiųsti Bendrovės tvarkomus jo AD kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

 • AD tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu arba vykdoma sutartimi;
 • AD yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • duomenų subjektas AD, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė pats;
 • duomenų subjekto pateikti AD yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

4.23 Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, atlikti Prašymo pagrįstumo vertinimą.

4.24 nformacija gali būti pateikiama:

 • duomenų subjektui;
 • kitam duomenų valdytojui, jeigu: i) duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad Bendrovė AD turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui; ii) yra techninės galimybės pateikti AD tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

 

V. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

Standartizuotoji ir pritaikytoji AD apsauga

5.1 Bendrovė į AD tvarkymo procesus integruoja pritaikytosios AD apsaugos ir standartizuotosios AD apsaugos procesus.

5.2 Standartizuotoji AD apsauga suprantama, kaip tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinama, kad standartizuotai būtų tvarkomi tik tie AD, kurie yra būtini kiekvienam konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui, įgyvendinimas. Standartizuotoji AD apsauga įgyvendinama visų pirma atliekant šiuos veiksmus: AD tvarkymo tikslų ir baigtinio AD  sąrašo nustatymu, teisinio pagrindo tvarkyti AD vertinimu, AD tvarkymo veiklos įrašų vedimu, nustatant AD ištrynimo, saugojimo ir AD sunaikinimo terminus ir kt.

5.3 Pritaikytoji AD apsauga suprantama kaip tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis siekiama veiksmingai įgyvendinti duomenų apsaugos principus, įgyvendinimas AD tvarkymo procese ir į AD tvarkymą būtinų apsaugos priemonių integravimas, kad AD tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir apsaugotų duomenų subjektų teises.

5.4 Pritaikytoji AD apsauga visų pirma įgyvendinama, atsižvelgiant į saugotinų AD pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, išskiriant šiuos automatiniu būdu tvarkomų AD saugumo lygius: i) I lygio organizacinės ir techninės priemonės užtikrinamos visiems Bendrovėje tvarkomiems AD, prie kurių nėra prieigos per išorinius duomenų perdavimo tinklus; ii) II lygio priemonės – AD, prie kurių yra prieiga per išorinius duomenų perdavimo tinklus.

5.5 Parenkat tvarkomų AD saugumo lygius atsižvelgiama į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat į duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovėje AD tvarkomas atitinka abu saugumo lygius (I ir II lygis), Bendrovė įgyvendina tiek I, tiek II saugumo lygiui keliamus saugumo reikalavimus.

5.6 Bendrovės įgyvendinamos teisinių, organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti duomenų subjektų AD nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, sąrašas tvirtinamas Bendrovės vadovo įsakymu.

AD saugumo pažeidimai

5.7 Įvykus AD saugumo pažeidimui Bendrovė laikosi šios veiksmų sekos: i) pirma, imasi visų nuo jos priklausančių veiksmų galimai žalai AD atžvilgiu sumažinti; ii) antra, imasi AD atstatymo (atkūrimo) iš atsarginių laikmenų veiksmų; iii) trečia, imasi 5.20 p. nustatytų informavimo procedūrų.

5.8 AD saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo tada, kai jis sužino apie AD saugumo pažeidimą, apie tai praneša Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai, nebent AD saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. BDAR nustatytais atvejais apie AD saugumo pažeidimą pranešama ir duomenų subjektui.

5.9 Duomenų valdytojas dokumentuoja visus AD saugumo pažeidimus, įskaitant su AD saugumo pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi.

 
Užsisakykite Sterntaler naujienlaiškį ir gaukite naujienas bei nuolaidas.
Sterntaler - vokiška kokybė vaikamscircle